Headder Serbian English Russian Deutch Facebook Profile G+ Profile LinkedIn Profile YouTube Home

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
Unidas

 

Unidas doo, iz Beograda, proizvodi prozore u konstrukciji drvo-aluminijum i čisto drvo.

 

Najnovija tehnologija obezbeđuje visok kvalitet izrade stolarije, što se ostvaruje kontrolom u svakoj fazi proizvodnje. Završna obrada se radi u komori pod posebnim uslovima koje zahtevaju inostrani partneri i proizvođači površinskih premaza. U proizvodnji se koriste isključivo ekološki lakovi na vodenoj bazi prema najnovijim evropskim standardima.

 

Naše proizvode prodajemo u zemlji i inostranstvu. Dokazali smo na projektima u Norveškoj, Švajcarskoj, Kanadi, Austriji, Nemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Rusiji da smo osposobljeni da svoje proizvode prilagodimo standardima koji su od nas zahtevani na projektima u inostranstvu.

 

Posedujemo sve potrebne ateste i sertifikate kao i pravo na postavljanje CE znaka na proizvode koji smo dobili u saradnji sa Institutom Rozenhajm iz Nemačke. 

 

Naši zaposleni osposobljeni su za:

◦ pružanje kompletne tehničke podrške na lokaciji klijenta

◦ uzimanje mera na lokaciji kupca

◦ montiranje gotovih prozora

 


Reč vlasnika

 

Tokom 20 godina poslovanja napravili smo preko 20.000 prozora i vrata, kako na stambenim tako i na poslovnim i rezidencijalnim objektima u Srbiji, Švedskoj, Austriji, Norveškoj, Švajcarskoj, Kanadi, Nemačkoj, Francuskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Rusiji. Naša konstrukcija predstavlja trenutno najsavremeniji oblik upotrebe prirodnih materijala, koja je u trendu sa održivim razvojem i očuvanjem prirodnih resursa. Ona je u skladu sa najvišim standardima koji se primenjuju u gradjevinarstvu. Poseban segment na koji smo ponosni je ugradnja naših prozora sa posebnim energetskim svojstvima u “pasivne kuće". Svaki od naših proizvoda zadovoljava sve principe zakona o energetskoj efikasnosti. Kupovinom naših prozora unosite deo prirodnog ambijenta u svoj prostor.

 dipl.ing. Dragan Bojović

 


 Atesti

 • proizvodnje.2
 • proizvodnje.3
 • proizvodnje.4
 • proizvodnje.5
 • proizvodnje.6
 • proizvodnje.8