Headder Serbian English Russian Deutch Facebook Profile G+ Profile LinkedIn Profile YouTube Home

  • 0.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
Uštedite sa Unidas prozorima

U skladu sa evropskim direktivama i odredbama, zakonodavstvo Republike Srbije donelo je Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Službeni glasnik RS" 61/2011). Pravilnikom se bliže propisuju energetska svojstva i način izračunavanja toplotnih svojstava objekata, kao i energetski zahtevi za nove i postojeće objekte.

Ovim pravilnikom se propisuju uslovi, sadržina i način izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada – Energetski pasoš.

Energetski pasoš je dokument koji sadrži obračunate vrednosti potrošnje energije u okviru određene kategorije zgrada, energetski razred i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava iste. Pasoš moraju imati sve nove zgrade, kao i postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, osim zgrada koje su pravilnikom izuzete od obaveze energetske sertifikacije. Postoji osam energetskih razreda od A+ do G. Energetski pasoš se prilaže uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole. 

Po novom pravilniku, kada su u pitanju prozori, odnosno fasadna stolarija, najveća dozvoljena vrednost koeficijenta prolaza toplote je Uw=1,5W/m²ºK, a UNIDAS Vam može pružiti koeficijent prolaza toplote i ispod Uw=0,8W/m²ºK.

 

U prilogu je Izvod iz pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada.